Архітектура ПК

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 року навчання спеціальності комп'ютерні технології (інженерно-педагогічного факультету). 

Дисципліна знайомить студентів з основами будови та організацією апаратних засобів сучасних мікропроцесорних систем взагалі та ПК зокрема. В зв'язку з цим завданням дисципліни є ознайомлення студентів з організацією і принципом роботи апаратних засобів мікропроцесорних систем, будовою центрального процесора, взаємодією його складових частин, з принципами обміну інформацією між компонентами інформаційної системи, а також з методами та засобами обміну даними між ПК та зовнішнім середовищем.

Ключові слова: Персональний компютер, материнська плата, процесор, оперативна память, вінчестер.