Викладач: Тютюнник Ірина Святославівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.


Метою викладання навчальної дисципліни «

Ключові слова