Викладач: Вільгушинський Роман Казимирович  - народний художник України, доцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво 

.Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво .

Метою викладання навчальної дисципліни «

Ключові слова