Викладач:   Винничук Олег Теофілович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти 

Мета: ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

Ключові слова: педагогіка вищої школи, педагогічна підготовка, магістратура, педагогічна діяльність, заклад вищої освіти, система освіти, зміст освіти, викладач, управління закладом освіти.