Викладач:   Рудакевич Іван Романович. - кандидат географічних наук, доцент кафедри  географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство)


Мета:

Ключові слова: