Викладач:  Іван Романович Рудакевич, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризмуНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство)


Мета:

Ключові слова: