Викладач: Шевчук Олександр Григорович - асистент кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 014.02 Середня освіта. Мова та література (французька).

Мета: познайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з предметом і методами аналізу мовного матеріалу, які вирізняють сучасну комп’ютерну лінгвістику з-поміж інших лінгвістичних наук, ввести їх у проблематику цієї мовознавчої дисципліни, подати зразки опрацювання конкретних дослідницьких завдань за допомогою комп’ютера; оволодіти знаннями у сфері комп’ютерної лінгвістики, засвоїти її властивості та закони, усвідомлювати значення та роль цієї науки з метою ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній педагогічній діяльності.

Ключові слова: мовні моделі, аналіз тексту, машинний переклад, обробка природної мови (Natural language processing, NLP), лінгвістичні бази даних, корпусна лінгвістика, комп’ютерна лексикографія.