Викладач:   Григорук Н. А. - кандидат історичних наук, доцент кафедри  всесвітньої історії та релігієзнавства Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 014.03 Середня освіта (Історія)

Мета:

Ключові слова: