Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти ОП 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Мета:  навчити фахівців високого рівня  проєктуванню, моделюванню та оптимізації інформаційних систем в різних сферах професійної діяльності шляхом поєднання дисциплін фундаментальної та математичної підготовки, ІТ-дисциплін програмувального спрямування та спеціальних фахових дисциплін, направлених на схемотехнічне проєктування інтелектуальних засобів ІоТ та їх програмне забезпечення

Ключові слова: технології інтернет речей, маршрутизація, типи даних