Викладач:  Морська Наталія Львівна   – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни forforeign students
1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки усіх  спеціальностей.
 
Мкта

Ключові слова