Викладач: Гулька Ольга Василівна - асистент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

 Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)

Мета - сформувати у студентів компетентності організації занять в спеціальних медичних групах, визначення змісту фізичних вправ, дозування фізичних навантажень у роботі з дітьми та учнівською молоддю, які характеризуються ослабленим здоров’ям.

Ключові слова: здоров'я, учні з відхиленнями у стані здоров'я, медичні групи, спеціальна медична група, фізичне виховання, фізичні вправи