Викладач: Гулька Ольга Василівна - асистент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки 

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці)

Мета - 
ознайомлення студентів з функціями організму та його складових частин, механізмами формування реакцій, а також закономірностями взаємодії організму iз середовищем. 
Ключові слова: організм людини, фізіологічні системи, регуляція фізіологічних процесів, функціональні проби, функціональні системи.