Викладач: Грубар Ірина Ярославівна  - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8625/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%2C+%D0%86.+%D0%AF.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення історії розвитку паралімпійського руху, дефлімпійського руху та руху Спеціальних Олімпіад, їх ідеалів, принципів, місця в системі явищ сучасного суспільного життя, теорії і методики підготовки спортсменів-інвалідів до змагань.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення  навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» студентами 3 курсу відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Курс має практичне спрямування, що передбачає відповідний вибір форм, методів і засобів проведення занять.

Мета навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» є оволодіння студентами науковими, теоретично-практичними знаннями, уміннями, навичками для спортивної роботи з особами різних нозологій, що втратили на тривалий час або назавжди певні функціональні можливості, у тому числі й рухові, для забезпечення відновлення їх здоров'я, повернення в суспільство засобами адаптивного спорту

Ключові слова:  спорт, люди з обмеженими можливостями, нозологічні групи, Паралімпійські ігри,  Спеціальні Олімпіади, дефлімпійський спорт.