Викладач: Прийдун Степан Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП "Аналітика суспільних процесів"

Мета:  розкриття особливостей історичного становлення, віровчення, ритуальних практик і культури світових релігій: буддизму, індуїзму, конфуціанства, іудаїзму, християнства та ісламу; предметом – історичні етапи еволюції релігійного феномену. Курс передбачає аналіз базових понять і закономірностей розвитку духовно-релігійної сфери людства. Здобуті знання і навички з дисципліни допоможуть студентам виробити вміння цивілізовано і фахово спілкуватись під час своєї професійної діяльності з представниками різних релігій і конфесій, підтримувати толерантні, гуманні стосунки з віруючими.

Ключові слова: релігія, світогляд, християнство, іудаїзм, іслам, релігієзнавство