Викладач: Ткачук Олександр Миколайович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка
Викладач:  Скуратко Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Бородіца Світлана Василівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач:  Вашків Леся Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Метою дисципліни є

Ключові слова: