Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво), 026 Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів).

Метою навчального курсу постає порівняння мистецьких стратегій саморозкриття  людини  як особистості  в умовах різних культурних типів  (Традиції/Історії, Ідеї/Буття, «Договору» /«Вручення себе», пост– мета)  завдяки допитуваності  смислу (у формі знаку-індексу, -ікони, -символу) художнього тексту, арт-практики.

Ключові слова: