Викладач:   Горин Оксана Ігорівна - доктор філософії (PhD), асистент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

.Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Мета:

Ключові слова: