Викладач:  Оліяр Михайло Богданович   - кандидат наук з фізичного виховання і  спорту, викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Мета: Дослідити значення терміну "волонтер" та нормативно-правове забезпечення волонтерської діяльності. Проаналізувати мотиваційні чинники волонтерства та можливості залучення волонтерів у сфері фізичного виховання та спорту.

Ключові слова: Волонтер, волонтерство, мотивація, соціальний проєкт, міжнародне волонтерство.  


Волонтер.jpgВолонтер.jpg