Викладач:  Миколенко Тетяна Михайлівна  - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальностей 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 111 Математика (Комп’ютерна математика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

 Мета курсу:

Ключові слова: