Викладач:  Гапон Леся Олексіївна - кандидат філологічних наук, викладач  кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова).

 Мета:  сформувати знання в царині  методики навчання української мови в умовах упровадження реформи "Нова українська школа", ознайомити з актуальними стратегіями впровадження мовно-літературної освіти в умовах становлення нової української школи.

Ключові слова: лінгводидактика, методика навчання української мови, нова  українська школа, методика навчання фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення, оцінювання навчальних досягнень.