Викладач:   Огнистий Андрій Володимирович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання , декан факультету фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, має звання "Відмінник освіти України" , "Майстер спорту" Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Мета:

Ключові слова: