Викладач:  Ладика Петро Ігорович- кандидат кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).
Мета:

Ключові слова: