Викладач: Шевчук Олександр Григорович - асистент кафедри романо-германської філології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для студентів та магістрантів, що вивчають французьку мову у Шевчука О.Г.

Мета: оволодіння знаннями, що становлять основу мовленнєвої, мовної та соціокультурної компетенції, яка забезпечить уміння ефективно використовувати французьку мову в різноманітних побутових та суспільнополітичних ситуаціях спілкування; формування іншомовної (франкомовної) комунікативної компетентності в сферах професійного та довільного спілкування в усній та письмовій формах; формування франкомовної комунікативної компетентності, яка забезпечує уміння ефективно використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування.

Удосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності, узагальнення й систематизація засвоєних ними мовних знань, глибока робота з іншомовною лексикою та граматичними конструкціями для того, щоб створити міцну базу для здійснення комунікативних функцій в різноманітних ситуаціях спілкування, подальшого використання набутих навичок в процесі оволодіння французькою мовою.

Ключові слова: читання, говоріння, аудіювання, письмо, лексика, граматика, фонетика, країнознавчий матеріал