Викладач: Сопотницька Олена Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного вихованняНауковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Мета:

Ключові слова: