Викладач:  Костюк Юлія Михайлівна - доктор філософії (PhD), асистент кафедри загального мовознавства і слов'янських мов. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова), 014.28 Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література).

Мета:

Ключові слова: