Викладач: Олійник Галина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 231 "Соціальна робота"

Мета вивчення курсу «Історія соціальної роботи» полягає в ознайомленні студентів з історією соціальної роботи в Україні та за рубежем; еволюцією поглядів та підходів до соціальної допомоги; оволодіння студентами знаннями, що дадуть можливість використовувати досвід минулого у повсякденній практичній діяльності соціального працівника; розширенні уявлення про місце, роль та значення соціальної допомоги у формуванні принципів громадянської відповідальності, гуманізму та патріотизму у майбутніх соціальних працівників.

Ключові слова: соціальна робота, соціальні працівники, соціальна допомога, соціальна підтримка, соціальний захист.