Викладач:  Сіткар Віктор Ілліч - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління)

Мета курсу

Ключові слова: