Викладач:  Біланик Ірина Богданівна  – доктор філософії (PhD), асистент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 
014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки)

014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

111 Математика (Комп’ютерна математика)

122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів)

122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Мета курсу:

Ключові слова: