Викладач:  Свідерська Галина Мирославівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 012 Дошкільна освіта013 Початкова освіта016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 231 Соціальна робота 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація), 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді), 

Мета курсу

Ключові слова: