Викладач: Сергій Володимирович Козіброда- кандидат педагогічних наук, викладач кафедри комп'ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура), 015.039 Професійна освіта (Цифрові технології), 015.038 Професійна освіта (Транспорт) (Логістика та англійська мова), 241 Готельно-ресторанна справа, 126 Інформаційні системи та технології (Програмні технології інтернету речей)

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології), 015.038 Професійна освіта (Транспорт)

 Мета:

Ключові слова: