Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ й методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

Мета: озброєння майбутніх фахівців із фізичного виховання системою сучасних знань та умінь з організації та участі в інноваційних проектах в процесі професійної діяльності вчителя й викладача фізичного виховання; уміннями інтегрувати знання, отримані у суміжних дисциплінах, методиках, знаходити шляхи реалізації цих знань у безпосередній практичній роботі.

Ключові слова: інноваційні технології, традиційні технології, інноваційні проєкти, освіта, фізична культура.