Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ й методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Мета: формування організаційно-методичних знань, умінь та навичок педагогічної діяльності вчителя фізичної культури. Створити умови, наближені до практичної професійної діяльності та забезпечити формування практичних умінь і навичок майстерності викладання, педагогічної культури, творчості та ерудиції. Сформувати навички педагогічної діяльності, сприяти збагаченню педагогічного досвіду майбутніх вчителів.

Ключові слова: педагогічна практика, молодший шкільний вік, Нова українська школа, фізична культура