Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ й методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 

Мета: прискорити процес адаптації до специфічних умов навчання у закладі вищої освіти та сприяти створенню передумов для цілеспрямованої навчально-пізнавальної діяльності за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізична культура)»; розширити знання про роль та значення фізичної культури та спорту в суспільстві; ознайомити зі специфікою фахової діяльності, особливостями професії та вимогами, які будуть ставитися до бакалавра з вищою педагогічною освітою.

Ключові слова:  загальні основи педагогічної професії, особливості навчальної діяльності у вищому навчальному, система підготовки вчителя фізичної культури, освітньо-професійна програма.