Викладач: Ангелюк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ й методики фізичного виховання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами  другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Мета: формування у магістрів знань та методичних навичок з організації професійно-прикладної фізичної підготовки.

Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, студенти ВНЗ, засоби ППФП, методи ППФП, професійно-важливі якості, професіограма.