Викладач:   Слозанська Ганна Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри  спеціальної та інклюзивної освіти. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти ОП 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)

Метою вивчення курсу «Технології раннього втручання» є розширення та поглиблення знань щодо послуги раннього втручання; допомога щодо оволодіння теоретичними та практичними знаннями щодо надання послуги раннього втручання, основних аспектів та механізмів надання допомоги і підтримки сім’ям з дітьми з порушенням розвитку.