Викладач:  Решетуха Тетяна Василівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти умінь виявляти актуальні проблеми медійного простору, вдумливо сприймати медіатексти та критично їх осмислювати, впроваджувати елементи та компетентності інфомедійної грамотності у майбутній педагогічній діяльності.

Ключові слова: інфомедійна грамотність, критичне мислення, медіаосвіта, дезінформація