Викладач: Єднак Валерій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Корнієнко Сергій Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту, майстер спорту України з греко-римської боротьби. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична культура і спортивні танці), 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт), 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Мета:

Ключові слова: