Викладач: Дячок Оксана Миронівна - доктор архітектури, професор кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності

 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотографія та візуальні практики)
022 Дизайн (Дизайн середовища)
022 Дизайн (Графічний дизайн)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Мета: ознайомити студентів із українськими досягненнями у сфері образотворчого мистецтва та архітектури, розкрити сутність мистецтва як форми суспільної свідомості, методу естетичного та морального  виховання,  засіб образного пізнання навколишнього світу

Ключові слова: образотворче мистецтво,  архітектура, пам'ятки культури і мистецтва.