Викладач: Олійник Галина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні / педагогічні  науки 

Мета: «Практикум по роботі з дітьми та молоддю» є складова підготовки соціального педагога до професійної діяльності, спрямована на формування у них професіоналізму у здійсненні та використанні результатів соціального і ситуативного аналізу при побудові ефективної програми втручання задля профілактики і  подолання вразливості та СЖО серед дітей.

Ключові слова: соціальний педагог, діти, молодь, професіоналізм, СЖО, сім'я, діти з особливими потребами, діти-сироти...