Викладач: Олійник Галина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 231 "Соціальна робота"

Мета: ознайомити студентів із історією розвитку благодійності в Україні та сучасним станом благодійної діяльності та основними перспективами розвитку меценатства, умовами успішного розвитку волонтерства.

Ключові слова: волонтерство, волонтерська діяльність, благодійність, меценатство, соціальна робота, благодійні фонди та організації.