Викладач:  Чіп Руслана Степанівна  - кандидат психологічних наук, асистент кафедри  психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія.

Мета:

Ключові слова: