Викладач:   Ткачук Олександр Миколайович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова)

Мета:

Ключові слова: