Викладач:  Вовк Валентина Олегівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Навчальний курс «Психологія спілкування» є теоретичним і практичним фундаментом побудови майбутньої успішної взаємодії вихователя і вихованців. Оволодіння знаннями із даного курсу надає можливість студентам не тільки засвоїти систему психологічних знань, а й забезпечити формування психологічних навиків та вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця.

Предметом вивчення курсу є основні психологічні положення, механізми, форми процесу спілкування та індивідуально-психологічні відмінності особистості, що проявляються у професійному спілкуванні.

 Основними завданнями вивчення курсу є: формування у студентів знань базових категорій і понять психології спілкування; вивчення основних методів дослідження міжособистісної взаємодії; розкриття сутності ділового спілкування та особливостей спілкування і міжособистісної взаємодії у професійній діяльності; сприяння оволодінню студентами вміннями та навичками побудови і ведення конструктивного комунікативного процесу у професійній діяльності та повсякденному житті.