Викладач: Ірина Богданівна Луцик - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  015.039 Професійна освіта (Цифрові технології), 

 Мета: формування готовності .

Ключові слова: