Викладач:  Драган-Іванець Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета - вивчення .

Ключові слова: