ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Курс «Освітологія» спрямований  на  розкриття основних положень і проблематики загальної педагогіки, загальних основ теорії навчання і  виховання, педагогічного менеджменту, провідних концепцій навчання і виховання особистості, сучасних  технології навчання і виховання здобувачів освіти, важливих досягнень сучасної педагогічної науки.

Метою вивчення курсу є: забезпечити засвоєння системи педагогічних знань, формувати вміння  конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу, вміння моделювати освітній процес; формувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій; сформувати уміння регулювати навчально-виховну взаємодію зі суб’єктами педагогічного процесу; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання; вміння використовувати продуктивні технології навчання і виховання формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність