ВикладачМешко Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач: Шульга Ірина Мирославівна - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти. 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Курс «Освітологія» спрямований  на  розкриття основних положень і проблематики загальної педагогіки, загальних основ теорії навчання і  виховання, педагогічного менеджменту, провідних концепцій навчання і виховання особистості, сучасних  технології навчання і виховання здобувачів освіти, важливих досягнень сучасної педагогічної науки.

Метою вивчення курсу є: забезпечити засвоєння системи педагогічних знань, формувати вміння  конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу, вміння моделювати освітній процес; формувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій; сформувати уміння регулювати навчально-виховну взаємодію зі суб’єктами педагогічного процесу; аналізувати та оцінювати процес і результат навчання і виховання; вміння використовувати продуктивні технології навчання і виховання формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність