Викладач:  Гуменюк Ольга Сергіївна - асистент кафедри кафедра спеціальної та інклюзивної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач:  Пацула Ірина Несторівна - викладач кафедри кафедра спеціальної та інклюзивної освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія), 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 231 Соціальна робота 

  Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 053 Психологія, 053 Психологія (Психологія бізнесу і управління), 053 Психологія (Психологія конфлікту та практична медіація), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді)

Мета:

Ключові слова: