Викладач: Волік Надія Володимирівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 Середня освіта (Історія та англійська мова), 014.03 Середня освіта (Історія та правознавство).

Мета: вивчення основних етапів етнічного розвитку українців та зміни національного складу населення у межах етнічної території України, дослідження етнонаціональної структури українського суспільства на різних етапах історичного розвитку та українських етнічних спільнот.

Ключові слова: етнос, нація, етногенез, національна меншина, етнічна меншина, субетнос, історико-етнографічне районування, корінні народи України.