Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення магістрантами спеціальності 053 Психологія (ОПП "Психологія", "Психологія конфлікту та практична медіація") факультету педагогіки і психології.

Мета: теоретична і практична підготовка майбутніх психологів до розвитку емоційного інтелекту особистості, формування у магістрів цілісного уявлення про психологічні закономірності та механізми, структуру, функції, соціально-психологічні чинники та психолого-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту, застосування набутих емоційних компетенцій у професійній діяльності та в процесі соціальної взаємодії з іншими людьми.

 

Ключові слова: емоційний інтелект, емоційне самопізнання, емоційне самоусвідомлення, розуміння емоцій, управління емоціями, емоційна саморегуляція, емоційна компетентність, особистість.