Викладач:  –  кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

 

Мета:

Ключові слова: