Викладач:  Гавришок Богдан Борисович - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання.  Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Електронний курс "Геологія з основами геохімії" призначений для вивчення дисципліни студентами хіміко-біологічного факультету (спеціальностей Середня освіта, біологія та Середня освіта, хімія). Ресурс містить конспекти лекцій, розроблені лабораторні заняття та завдання для самостійної роботи.

Мета курсу: ознайомлення студентів з внутрішньою будовою Землі, речовинним складом земної кори, основними процесами внутрішньої і зовнішньої геодинаміки.

Ключові слова: мінерали, гірські породи, відслонення, земна кора, метаморфізм, мінеральна сировина.